Förändra din personlighet med app

Skulle du vilja vara lite mer tålmodig eller kanske vara lite gladare? Vi tycks ju födas med vissa personlighetsdrag men det betyder inte att vi måste leva resten av livet med dem. Nu finns det forskning som har visat att det går att träna bort oönskade personlighetsdrag med app. Dessutom så består förändringen i 3 månaders tid.

Det här gäller inte alla personlighetsdrag utan fokuserar mest på:

  • Öppenhet
  • Extraversion
  • Vänlighet
  • Samvetsgrannhet
  • Neuroticism

Det finns förstås andra saker att göra som att jobba med mindfulness och att börja applicera tacksamhet i livet. Fast det går alltså också att ta till en app för att få lite skjuts med vänligheten och mer.

Det kan vara värt att jobba på personligheten

Idag vet vi att personlighet kan få stor betydelse för hur vi trivs med andra människor. I relationer kan det bli svårt när två personligheter krockar och ingen kan tänka sig att ge vika.

Enklast är kanske om du bara fokuserar på din egen personlighet och hur du vill att den ska vara hellre än att försöka förändra din partner. Det lär ju vara något som ändå leder till att det blir lite lättare att leva tillsammans.

Att försöka få andra att använda app och mer för att förändra sig är rätt så lönlöst. Bäst att starta på hemmaplan och fungera som inspiration för andra!